Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
   Bookmark and Share      danish   english  
MIN KONTO []
Brugernavn
Password
Kategori []

Betingelser og Krav

Betingelser og Krav

Gældende fra 01.01 2013

Almindelige vilkår og betingelser:

På denne hjemmeside kan man sælge alt det som man ikke har behov for mere. Men som på andre hjemmeside hvor man kan købe og sælge ting skal man være opmærksom på at læse de forskellige vilkår og betingelser som gælder på hjemmesiden.

Rettigheder og opsigelse:

Du accepterer at auktion24, kan opsige enhver auktion hvis følgende regler bliver overtrådt:

(A) Hvis vi mener, at man ikke retter sig efter de almindelige regler på denne hjemmeside
(B) Du har gentagne gange brudt reglerne her på Auktion24 indenfor en vis periode
(C) Du forsøger at sælge en mistænkelig vare

I de fleste tilfælde, når vi har mistanke om regelbrud vil vi suspendere din konto / notering mens vi undersøge det nærmere.
Hvis vi gennem vores undersøgelse bliver bekræftet i vores mistanke vil vi derefter slette din konto hos os.

Dit Ansvar:

Du er alene ansvarlig for indholdet af dine handlinger gennem denne web-site.
Du skal sørge for, at din deltagelse i salg eller køb af varer ikke overtræder gældende love eller regler.
Med dette mener vi, at du skal kontrollere, at du har ret til at sælge eller købe den pågældende vare,
og at du ikke er forbudt i dette af nogen lovgivning eller regler.
Du må ikke bruge tjenesten til noget ulovligt, chikanerende, injurierende, krænkende, truende, skadeligt, vulgært, obskønt eller på anden
måde anstødeligt materiale.
Du må heller ikke videregive materiale, der opfordrer til handlinger, der kunne udgøre en strafbar handling,
give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræde gældende lovgivning eller regler.


Medlemskab:

Denne hjemmeside tillader ikke at mindreårige (under18 år) at registrere sig. Hvis man registrere sig med en ukorrekte alder og vi opdager det vil kontoen blive lukket øjeblikkeligt.

Generelle vendinger:

Denne hjemmeside fungerer som vindue for sælgere at gennemføre auktioner og for tilbudsgiverne at byde på sælgernes auktioner.
Vi er ikke involveret i selve transaktionen mellem købere og sælgere.
Som et resultat, har vi ingen kontrol over kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de opførte varer, sandheden eller rigtigheden af dem.

Vi har ikke muligheden og kan hellere ikke hjælpe med at føre kontrol om sælgere har de vare, de tilbyder, eller købere vil afslutte køb af varer, de har budt på.
Desuden bemærkes, at der er risiko for at have med udenlandske statsborgere, mindreårige personer eller personer, der handler under falsk påskud.
Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for nogen produkter solgt på auktion eller for enhver skade på genstande eller produkter eller for urigtige oplysninger og / eller brud på kontrakten ved enten køber og / eller sælger. Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for udgifter til anskaffelse af erstatningsprodukter eller eventuelle tab som følge af vare købt eller solgt på auktion24.
Denne hjemmeside påtager sig intet ansvar for indholdet af de solgte vare.
Men hvis du bliver offer for en svigagtig transaktion vil vi hjælpe dig så meget som vi kan.

Love:

Eventuelle tvister vil blive afgjort kun ved domstolene i Danmark.

Ulovlige varer:

Man kan sælge mange forskellige vare på Auktion24, men det er ikke tilladt at sælge ulovlige vare på Auktion24. Vi vil på de næste afsnit forklare hvad vi anser som ulovlig varer. Sælger og køber kan holdes ansvarlige i sådanne sager og i særlige grove tilfælde vil vi sende sagerne til politiet og man kan derfor risikere store bøder og fængselsstraf.

Du er nok klare over hvad man må sælge på en auktion og hvad det ikke er tilladt, men brug alligevel 10 minutter på at gennemlæse de følgende afsnit. Både som privatsælger eller som momsregistrering virksomhed der vælger at sælger sine varer på Auktion24, er du /I ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne eller tjenesterne, den beskrivelse, du giver af dem, eller noget andet som du /I foretager dig /jer i forbindelse med en enkelt auktion/handel:

* Krænker rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.
* Overholder ikke gældende dansk lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.
* Afgiver falske oplysninger, upålideligt eller vildledende.

Vare som ikke er tilladt at sælge på Auktion24:

Den følgende liste er ikke udtømmende og den er ment som vejlede dvs. at bare fordi, at den vare som du gerne vil sælge ikke finde på denne liste, så betyder ikke det ikke at den ikke er ulovlig. Så hvis du er i tvivl så spørg os heller engang for meget end engang for lidt. Send dit spørgsmål via mail til admin@auktion24.dk

Ifølge dansk lovgivning må man ikke sælge følgende vare eller tjenesteydelser i Danmark

* Hælervare
* Pyramidespil eller lign.
* Fyrværkeri
* Sælge en vare /tjenesteydelse hvor man som køber efterfølgende forpligter sig til yderligere køb.

Våben som man ikke må sælge på Auktion24:

* Armbrøst eller bue og pil
* Skydevåben og lign.
* Luftgevær eller lign.
* Alle former for knive såsom lommekniv, køkkenknive og lign.

Ulovligt software mv. som man ikke må sælge på Auktion24:

* Software: Backup, Kopier, CD /DVD software uden licens, OEM versioner uden medfølgende hardware og lign.
* Musik: Musik som er hentet ned fra Internet, Ulovlige regionsfrie DVD/VCD, uofficielle koncertoptagelser, private brændte musik CD /DVD
* Spil: Backup, Kopier CD/DVD, software uden licens og lign.
* DVD'er, bøger fra ugeblade mv.
* Asiatisk producerede DVD film som er købt i Kina eller et andet land i Asien
* Software, der kræver en registreringskode, men sælges uden denne kode
* Digitalt distribuerede software som er (downloadede) fra Microsoft hjemmeside
* Når man sælger Microsoft licenser skal der på forlangende kunne fremvises købskvittering eller billede af klistermærket med licenskoden
* Vejledning og guide til til at hente film fra youtube eller andre sider med ophavsretslig beskyttelse er forbudt og vil blive meldt til politiet
* Kontooplysninger eller artifacts til online rollespil, såsom World of Warcraft, Runequest mv..

Militærmateriel, Mærker samt Uniformer:

* Marineforeningens emblemer og tegn.
* Spejdermærker, som tilhører Det Danske Spejder Korps mv.
* Politiuniformer, Politieffekter, skilte og lign.
* Materiel fra Frelsens hær, mærker, uniformer eller lign.
* Tøj og udstyr fra Post Danmark
* Danske ordner, herunder Elefantordenen da man skal aflevere den igen
* Sygeplejerske nålen
* Uniformsmærker og Mærker fra Told.

Produkter der ikke må overdrages til tredjemand såsom skrifter med ophavsrettigheder samt ulovlige billetter eller gavekort:

* Materiale eller Udstyr, som krænker ophavsrettigheder eller andre rettigheder
* Bankenøgler, låsepistoler og lign.
* Ulovlige kopivarer eller forfalskninger
* Uidentificerbare ”lykkeposer” og lign.
* Mælkekasser må ikke sælges, da de tilhører mejerierne
* Varer som er beskyttet (copyright) må ikke sælges
* Gratis uddelte vareprøver må heller ikke sælges på Auktion24
* Det er ikke tilladt at sælge billetter til sports-/underholdningsbegivenheder, herunder gratis udleverede billetter, samt offentlige forlystelser.
* Gavekort fra Stenaline – disse må ikke videresælges til tredjemand
* Mobiltelefon kort & „M1“ gavekort
* DK prøve-Euro jf. paragraf 132 i borgerlig straffelov
* DK mønter som er fra oldtid og vikingetid, mønter fra middelalderen (dvs. fra før 1536), mønter i skattefund (flere mønter nedlagt sammen), guldmønter og større sølvmønter, fx dalermønter fra tiden efter 1536
* Værdipapirer og Aktier

Receptpligtige lægemidler og euforiserende stoffer må ikke sælges på Auktion24:

* Ulovlig euforiserende midler og lign. (Her tænkes der på heroin, kokain, LSD, hash mv.)
* Der må ikke købes eller sælges receptpligtig medicin og man må heller ikke købe eller sælge ikke-receptpligtig medicin på auktion24
* Kontaktlinser
* Tandblegningsmiddel mv.
* Produkter med nikotin f.eks. tobak, nikotinplaster mv.
* Cigaretter uden banderole
* Det er ikke tilladt at sælge nogle form for slankeprodukter på Auktion24

Varer indenfor erotik som ikke er tilladt på Auktion24:

* Hadeskrifter
* Det er ikke tilladt sælge ulovlig porno: Børne-, dyre- og voldtægtsfilm
* Billeder eller anstødeligt, truende, sprogligt groft, fornærmende, ærekrænkende, pornografisk, falsk

Dyr og husdyr:

* Ifølge fødevarestyrelsen er salg af husdyr, herunder kvæg, svin, får, geder, fjerkræ, hjorte, ræve, ilder, finnracoon, mink og akvakulturdyr ikke tilladt og derfor må de heller ikke sælges på Auktion24
* Ifølge dansk lovgivning må man ikke sælge truede dyrearter. Dette gælder både levende og døde dyr, samt dele (fx skind, fjer, knogler, skaller, kød, tænder, mm.) og produkter (fx beklædningsgenstande, tasker, souvenirs mm.) heraf.
* Udstoppede dyr, der står på Cites listen hos Skov og Naturstyrelsen, skal have et certifikat fra Skov og Naturstyrelsen, og dette certifikat skal medfølge ved handlen, og dette skal fremgå af teksten i aktionen.
* Det er ikke tilladt at sælge muskel-/kamphunde, der er ulovlige jf. Hundeloven der trådte i kraft 1. juli 2010, herunder krydsninger hvor de ulovlige racer indgår.
* Man må ikke sælge kattekillinger eller andre kæledyr på Auktion24
* Det er ikke tilladt at sælge heste og ponyer

Byggematerialer:

* Kun vandhaner som er VA-godkendte eller armaturer (skal fremgå af beskrivelsen på auktionen)
* Alle skorstene skal være CE-mærket eller overholde en gældende MK - godkendelse
* Alle brændeovne og -kedler skal leve op til den nye bekendtgørelse (fra MST) og have en prøvningsattest (skal fremgå af beskrivelsen på auktionen).

Auktion24 tillader generelt ikke:

* Smykker og Ure: Kopier af ure, smykker og briller mv.
* Alt overflødig information, herunder produktnavne, der ikke har noget med produktet at gøre, billeder der ikke har med produktet at gøre. Det vil medføre lukning af auktionen og i gentagne tilfælde vil det medføre lukning af din konto
* Vi tillader ikke at man reklamere for andre mærkevarer i en mærkevarekategori. Det betyder fx, at det ikke er tilladt under en auktion med én mærkevare at skrive „jeg sælger også ‘andet mærkevarenavn’”.
* Det ikke tilladt at bruge skjulte søgeord, fx med søgeordene i hvid tekst på hvid baggrund.
* Man må ikke bruge billeder af kendte personer på sine auktioner
* Alt hvad der er Copyright/ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler m.v. må ikke optræde i auktioner. Hvis du alligevel anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker 3. mands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder.
* Auktion24 tillader ikke at brugerne „deep-linke“ på Auktion24. Dvs. at man ikke må oplyse om en anden hjemmeside end til dennes forside – og ikke videre ind på hjemmesiden. Såfremt Auktion24 vurderer, at linket ikke har relevans, eller at det er en auktion i en kategori, hvor det ikke er tilladt, lukker Auktion24 auktionen eller kræver linket fjernet. Auktioner, der ikke har en reel vare, fx. auktioner, der kun har til formål at gøre reklame for sælgerens andre auktioner er ikke tilladt.
* Det er ikke tilladt at kopier tekst og billeder fra andre Auktion24-auktioner
* Velgørenhedsauktioner, der ikke sker i samarbejde med eller godkendt af Auktion24 er ikke tilladt

Vedr.: Auktioner og personlige informationer samt kontaktoplysninger:

* E-mail-adresse, telefonnummer, ICQ nummer, messenger-oplysninger, postadresse, hjemmesideadresse, eller andre mulige kontaktoplysninger, samt links til andre websites er ikke tilladt på Auktion24
* Vi gør opmærksom på, at varer, der er placeret i den forkerte auktionskategori, kan blive lukket uden forudgående advarsel.

Copyright ©2013 Auktion24. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the Auktion24 BETINGELSER & KRAV and PRIVATLIVS POLITIK
Side hentet p 0.015578 sekunder