Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
   Bookmark and Share      danish   english  
MIN KONTO []
Brugernavn
Password
Kategori []

Om Os

Generelle vilkår og betingelser

Gældende fra 01.01 2013

Det her er et område på vores side, som rigtigt mange ikke læser – og det er trist, fordi teksten her indeholder faktisk de regler, der gælder, når du handler på Auktion24. Den fortæller dig også hvilke rettigheder du har og hvad der er forbudt – samt hvad man gør, hvis der er tvivl om noget. Hvis du ikke overholder reglerne, risikerer du at blive udelukket som medlem, og i visse tilfælde endda at blive sendt til inkasso eller meldt til politiet.

Aftale mellem Auktion24 og brugerne
Denne aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Auktion24 rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Auktion24 udbyder gennem denne side. Det er en betingelse for tilmelding til Auktion24's tjenester, at du har læst og forstået aftalen. Det er gratis at tilmelde sig til Auktion24's tjenester, men når du tilmelder dig til Auktion24's tjenester, bliver du medlem og erklærer dig indforstået med vilkårene i denne aftale. Du bekræfter desuden, at du er indforstået med vilkårene i indeværende aftale, hver gang du bruger Auktion24's tjenester.

Besøgende på Auktion24's tjenester, som ikke tilmelder sig, erklærer sig også indforstået med, at de er underlagt denne aftale, hver gang de bruger Auktion24's tjenester. Du skal være mindst 18 år for at anvende Auktion24's tjenester, og det bekræfter du at være, når du anvender Auktion24's tjenester. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende aftalen, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: admin@auktion24.dk

Aftalen i detajler

 • De regler, der gælder for de forskellige typer af handler, du har mulighed for at indgå ved at bruge Auktion24's tjenester. Se afsnittet om handelsbetingelse for en uddybning
 • Auktion24’s persondatapolitik
 • Øvrige vilkår og betingelser eller regler for anvendelse, som er nævnt længere nede i afsnittet yderligere tjenester.
 • Det er GRATIS at oprette sig som bruger på Auktion24

Disse regler udgør den samlede aftale mellem Auktion24 og dig i forbindelse med Auktion24's tjenester og handler, da de erstatter alle tidligere indgåede aftaler og forståelser mellem dig og Auktion24.

Ændringer i denne aftale
Auktion24 forbeholder sig ret til løbende at ændre denne aftale og offentliggøre nye versioner på Auktion's tjenester. Så derfor opfordre vi altid vores brugere til at med jævne mellemrum at læse vores generelle vilkår og betingelser på vores side. Den nye version af disse vilkår og betingelser vil træde i kraft og være gældende for alle handler samt for enhver anden aktivitet på eller via Auktion24's tjenester samt for dit forhold til Auktion24. Den nye version vil træde i kraft fire uger efter den dag, hvor den er offentliggjort (eller en sådan senere dag, fastsat af Auktion24).

Hvis du ikke ønsker, at den nye version af aftalen skal være gældende for dig, kan du underrette os inden for den ovennævnte 4-ugers periode. Fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende Auktion24's tjenester.

Auktion24’s handelsregler kan ændres med øjeblikkeligt varsel, således som det fremgår af handelsbetingelser. (Se afsnittet handelsbetingelser længere nede på siden)

Dansk lovgining

 • Auktion24 er en virksomhed, der er registreret i Danmark med adressen Thomhavevej 4 DK-6470 Sydals. CVR-nummer 14 29 83 04
 • Denne aftale og alle handler er underlagt dansk ret. Alle handler anses for at være gennemført i Danmark.
 • Du og Auktion24 er begge underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting i forbindelse med uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale eller en handel.


Brugerens e-mail-adresse
Det er VIGTIGT at du sikrer dig, at den e-mail-adresse, som vi har registreret i dit navn, er opdateret, og at du har fuld adgang til den. Vi anvender adressen til at sende dig vigtige meddelelser. Hvis du ændrer din e-mail-adresse, så må vi bede dig om at indtaste din nye e-mail adresse ude i højre side under "Min Konto". Her er der et afsnit som hedder "Personlig Information".

Registrering
Når du opretter dig som bruger på Auktion24 forpligter du dig til at bruge dit rigtige navn, adresse samt alle andre nærmere informationer, du bliver bedt om at oplyse. I forbindelse med en foreslået handel kan du blive bedt om at anføre nærmere oplysninger om kreditkort, betalingskort eller kundekort. I den forbindelse skal du sikre dig, at:

1. Du er fuldt berettiget til at bruge kortet både på det tidspunkt, hvor du indtaster de ønskede oplysninger

2. At der er tilstrækkelige midler på kortet til at dække alle debiteringer, der foretages som led i dine aktiviteter på Auktion24's tjenester.

Hvis der opstår fejl i nogen af de oplysninger, som du anfører, skal du informere Auktion24 om de korrekte oplysninger.

Registrering som privat eller erhvervsdrivende medlem
Når du tilmelder dig Auktion24-tjenesten, skal du angive hvorvidt du ønsker at registrere dig som privat eller erhvervsdrivende medlem.
Du betragtes som værende erhvervsdrivende, når du sælger for mere end 50.000 kr. per løbende 12 måneder, eller hvis du sælger varer som vurderes købt med videresalg og fortjeneste for øje. I begge tilfælde er du forpligtet til at cvr-registrere dig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og oplyse CVR nummer til Auktion24. Auktion24 forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre din status fra privat til erhvervsdrivende bruger, uden forudgående varsel.

Både private og erhvervsdrivende bruger er forpligtiget til at overholde Forbrugeraftaleloven og Købeloven, herunder reglen om 14 dages fortrydelsesret for dine købere. Det betyder, at du som bruger, der køber, altid har ret til at fortryde dit køb op til 14 dage efter du har modtaget din vare. Det gælder således uanset om du handler med en privat eller en erhvervsdrivende sælger.
Ligeledes har du, ved en privat sælger, også ret til, altid at afhente din vare og betale kontant ved overleveringen.

Øvrige betingelser
For at indgå en handel skal du være juridisk berettiget til at indgå aftaler om køb eller salg af de pågældende varer.

Persondata
Auktion24's persondatapolitik udgør en del af denne aftale, og ved at erklære dig indforstået med de indeholdte vilkår og betingelser, giver du samtidig dit samtykke til den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data. Auktion24 vil ikke bruge dine personlige oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at Auktion24 kan gøre det, enten under registreringen eller på et senere tidspunkt. Derudover kan Auktion24 videregive dine oplysninger, hvis vi enten bliver pålagt at gøre det efter lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed. Som følge af World Wide Webs beskaffenhed vil alle noteringer på Auktion24's tjenester naturligvis være tilgængelig for alle internetbrugere, også uden for Danmarks grænser.

Medlemsdiskretion
Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre bruger /medlemmer, hvortil der er adgang fra Auktion24's tjenester, eller som du får oplyst fra Auktion24 eller en anden bruger (herunder, men ikke begrænset til brug af medlemmers e-mail-adresser til spam eller chikanerier) udover til at indgå og afslutte handler gennem Auktion24's tjenester eller som det på anden måde måtte være udtrykkeligt tilladt i henhold til denne aftale, eller som er aftalt med den anden bruger.

Handelsregler
På Auktion24-tjenesten har du mulighed for at deltage i handler, som er underlagt vores handelsregler.

Auktion24’s handelsregler beskriver, hvordan du kan deltage i handler, og hvilke retningslinjer der findes i forbindelse hermed. Vi beder dig sikre dig, at du forstår den måde, hvorpå handlerne fungerer på Auktion24's tjenester, inden du deltager i en handel. Da vi udvikler de tjenester, som vi tilbyder, kan vi løbende ændre vore handelsregler, både for at tilføje (eller fjerne) særlige handelstyper og for at ændre måden, hvorpå handlerne gennemføres. Du bør derfor altid holde dig ajour med Auktion24’s handelsregler.

Generelle handelsregler
Hvis du er sælger på Auktion24, er du forpligtiget til at begrænse indholdet af oplysninger anført i varebeskrivelsen eller på anden måde, til udelukkende at vedrøre handelstemaet og ikke irrelevante emner. Dette gælder også for svar på spørgsmål fra bydere.

Det betyder, at sådanne oplysninger for eksempel ikke må bruges som kommunikationsmiddel til et eller flere af de andre bruger og må ikke anvendes til generelt at reklamere for eller fremme salget af dine øvrige varer eller tjenester, som ikke omfattes af handlen. Hvis du i varebeskrivelsen indsætter et hypertekst link til en anden hjemmeside bliver sådanne links fjernet, da vi ikke tillader at brugerne må tilføje et link til deres varebeskrivelse. Hvis du alligevel indsætter et hypertekst link til en anden hjemmeside udgør dette et brud på denne aftale.

Mulighed for vurdering af bruger
Auktion24’s karaktersystem gør det muligt for dig at kommentere den service, som du har fået fra andre medlemmer i forbindelse med handler. Du kan kun give karakterer til de medlemmer, som du har solgt varer eller tjenester til, eller som du har købt varer eller tjenester af. Alle sådanne angivelser skal være nøjagtige og retfærdige og skal overholde de krav, der er anført i afsnittet forbud.

Sælgers fuldstændige ejendomsret
Når du indsætter en hvilken som helst genstand (vare eller tjeneste) i en notering, står du inde for, at du er juridisk berettiget til at overdrage ejendomsretten til varen eller tjenesten til køber.

Nøjagtigheden af noteringer
Du skal beskrive de varer eller tjenester, der står på den notering, som du stiller til rådighed for Auktion24's tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din notering, skal være fuldstændigt nøjagtige og må ikke kunne vildlede medlemmerne.

Forbud
Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne eller tjenesterne, den notering, du inkluderer dem i, eller nogen aktivitet eller kommunikation (herunder indsendelse af en bruger vurdering), som du foretager i forbindelse med en hvilken som helst handel.

 • vil kunne krænke immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person
 • være brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet
 • være anstødeligt, truende, sprogligt groft, fornærmende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, falsk, upålideligt eller vildledende.

Varer som ikke er tilladt
Som en udvidelse af afsnittet Forbud (men uden at begrænse indholdet af denne bestemmelse) må du ikke udbyde til salg, købe eller sælge de varer eller tjenester, der er anført på Auktion24’s liste over ulovlige varer og tjenester (Se den ulovlige liste her). Listen vil blive løbende ajourført – husk at holde øje med den.

Korrekt brug af kategorier
Du må kun lægge en vare ind under den Auktion24-kategori, som genstanden for handlen naturligt passer ind i (og ikke i andre kategorier). Hvis det man mangler en kategorier kan man på vores side under Forslå en Kategori skrive til os med sådan et ønske. Vare som er oprette i forkert kategori udgør brud på denne aftale.

Sælgers vilkår og betingelser
Som sælger på Auktion24 er du forpligtet til at informere alle faktiske eller potentielle købere om alle de aftalemæssige vilkår og betingelser, der er relevante for handlen, herunder oplysninger om fortrydelses- og reklamationsret.

Fortrydelsesret
Som sælger (uanset om du er registreret som privat eller erhvervsbruger) på Auktion24, vil du oftest skulle yde fortrydelsesret til dine købere, ligesom du er forpligtet til at overholde Forbrugeraftalelovens regler om forbrugerbeskyttelse, herunder fortrydelses- og reklamationsret. Derudover skal du oplyse om eventuel fortrydelsesret i varebeskrivelsen, og skal også skriftligt oplyse køber om eventuel fortrydelsesret, når du kontakter vedkommende, efter at auktionen er afsluttet. Endelig skal dine oplysninger overholde kravene i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004. Se mere om fortrydelsesret på www.retsinfo.dk.

Købers fortrydelsesret
Som køber har du 14 dages fortrydelsesret, også når du handler via Auktion24-handel. Fortrydelsesretten gælder i 14 dage efter varens modtagelse, og ved tjenesteydelser i 14 dage fra aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten gælder både når sælger er privat og erhvervsdrivende, i henhold til Forbrugeraftalelovens § 3 stk. 3. Læs mere om fortrydelsesretten i forbrugeraftalelovens kapitel 4.
Når du som medlem (uanset om du er registreret som privat medlem eller erhvervsmedlem) udbyder en vare eller tjenesteydelse, vil køberen i de fleste tilfælde have ret til at fortryde handlen. Der gælder dog undtagelser til fortrydelsesretten, bl.a. ved køb af transport og indkvartering, hvis det er aftalt, hvilken dag eller inden for hvilken periode tjenesteydelsen skal udføres.

Fortrydelsesretten løber i 14 dage, fra køberen har fået varen i hænde, eller ved tjenesteydelser, i 14 dage fra aftalens indgåelse, hvis du som sælger på papir eller på et varigt medium har oplyst om fortrydelsesret. Hvis du først giver denne oplysning på papir eller et varigt medium senere, løber fristen først fra modtagelsen heraf. Fortrydelsesretten udløber dog 3 måneder fra aftalens indgåelse ved tjenesteydelser, og 3 måneder fra køberen har fået varen i hænde ved køb af varer. Det skal fremgå af din notering, om du er momsregistreret sælger, (hvilket indikerer at du er erhvervsdrivende og handler inden for dit erhverv). Som sælger er du forpligtet til at oplyse om fortrydelsesretten, hvis aftalen er omfattet af fortrydelsesretten.

Læs mere om fortrydelsesretten på www.forbrug.dk.

Ophavsrettigheder
Som medlem på Auktion24 anerkender du, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Auktion24's tjenester ejes af Auktion24. Du må derfor kun gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Auktion24's tjenester i den udstrækning det er nødvendigt for at foretage noteringer, indgå handler og gennemføre andre tilladte aktiviteter, som det er forudsat i denne aftale.
Auktion24 forbeholder sig retten til at benytte brugeres egne billeder i forbindelse med promovering af Auktion24.dk og aktiviteter herpå.

Gebyrer på siden

 • Som køber accepterer du at betale Auktion24 gebyr for noteringerne, deres eksponering på Auktion24's tjenester og for afsluttede handler. Detaljer om Auktion24’s gebyrer er indeholdt eller omtalt i handelsreglerne og kan også se her. Som køber anerkender og accepterer du ligeledes, at Auktion24 er berettiget til at ændre beløbet eller gebyrets beregningsgrundlag løbende, dog sådan at der gives tydelige oplysninger om beløbet eller grundlaget, når den relevante notering opslås.
 • Der vil under ingen omstændigheder ske fradrag eller refusion af gebyrer til køber.
 • Vi kan løbende tilføje nye eller yderligere tjenester, som medfører betaling af gebyrer til Auktion24 på vilkår, som vil blive nærmere angivet, når sådanne tjenester er tilgængelige.
 • Hvis du som køber ikke betaler gebyrerne til tiden, kan Auktion24 (efter skøn) indstille eller ophæve din adgang til Auktion24's tjenester, og/eller vi kan opkræve et gebyr for forsinket betaling og rykkeromkostninger på kr. 100,00.

Moms
Priserne på alle varer eller tjenester er inklusive moms (hvor moms er påbudt), medmindre andet er angivet.

Auktion24 og handlen på siden
Auktion24har som udgangspunkt ingen part i handler på siden. Dog kan vi i forbindelse med særlige tilbud, optræde som sælger. Hvis det måtte ske vil det klart fremgå af handlen. I alle andre tilfælde stiller Auktion24 udelukkende de tekniske hjælpemidler til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse af handlerne. Her er vi hverken sælger eller leverandør af de varer eller tjenester og er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for dig, der sælger varer eller tjenester. Auktion24 er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for din eller andre brugernes adfærd eller for de varer eller tjenester, som udbydes til salg eller levering – uanset om er tale om handler mellem private eller mellem privat og erhvervsdrivende.

Auktion24 har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller tjenesterne, for hvorvidt de er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt du som sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt du, hvis du byder, har vilje og evne til at betale derfor. Auktion24 undersøger ikke på forhånd de omfattede varer eller tjenester. Ligeledes kan Auktion24 ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handlerne. Selvom det er forbudt, kan der være nogle medlemmer, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til denne aftale. Du bør derfor udvise en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i handlerne – hvad enten du er sælger eller køber – som når du indgår lignende handler uden for Internettet.

Ikke adgang til Auktion24's tjenester
Vi garanterer ikke uafbrudt eller kontinuerlig adgang til Auktion24's tjenester. Du anerkender, at Auktion24's tjenester af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at vi ikke kan gøres ansvarlige for manglende adgang.

Tilbagetrækning af handler og tjenester
Som medlem er du indforstået med, at vi er berettiget, men ikke forpligtet til at trække en handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjemand eller andre brugere - ser ud til at være en misligholdelse af denne aftale. Auktion24 forbeholder sig ligeledes ret til at tilbagetrække lukke en handel tidligt, forlænge en handel, ophæve handler eller bringe hele tjenester til ophør, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor (herunder tekniske vanskeligheder, som berører Auktion24, eller du eller en anden bruger har oplevet på Internettet). Hvis det er praktisk muligt, giver vi dig et rimeligt varsel på forhånd om alle sådanne skridt, som Auktion24 foretager.

Ved misbrug af Auktion24's tjenester
Auktion24 forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve din konto, som er eller forekommer os at være fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på bestemmelser i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, at du har givet falske registreringsoplysninger eller på anden måde har misbrugt Auktion24's tjenester), og til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Hvis din konto bliver indstillet eller ophævet, kan du ikke tilmelde dig Auktion24's tjenester på ny uden vores forudgående samtykke.

Gennemgang af vare og tjenster
Auktion24 kan løbende, men uden at være forpligtet til det, undersøge, hvorvidt noterede varer eller tjenester kan formodes at være stjålne eller blive solgt ulovligt under henvisning til databaser, der vedligeholdes af Auktion24 eller tredjemand, retshåndhævende myndigheder eller historiske oplysninger, der er tilgængelige for Auktion24.

Advarsel om bedrageri
Alle sider med vare indeholder en funktionalitet, hvorved du kan indberette en berettiget mistanke, du måtte have til den pågældende vare til os – især hvis varen/tjenesten kan krænke tredjemands immaterielle rettigheder eller anden gældende lovgivning. Vi opfordrer dig til at bruge denne funktionalitet.

Auktion24's ansvar
I det omfang loven tillader det, skal du fritage Auktion24, dets medarbejdere for ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med en handel, herunder (men ikke begrænset til) alle krav i forbindelse med uafsluttede eller afsluttede handler, eller varer eller tjenester udbudt til salg eller levering, eller faktisk solgt eller leveret, gennem eller i forbindelse med en handel, som du har oprettet, budt på eller indgået.

Force majeure
Auktion24 er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale, der skyldes omstændigheder, som Auktion24 ikke er herre over, og som Auktion24 ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet.

Erstatningsansvar
Uden at begrænse indholdet af den foregående bestemmelse kan Auktion24's erstatningsansvar i henhold til denne aftale (hvad enten det måtte opstå på grund af uagtsomhed eller på anden vis) under ingen omstændigheder overstige det højeste af følgende beløb, enten punkt 1. kr. 5.000,00 eller punkt 2. Et beløb svarende til de beløb, der er betalt, eller som skal betales af dig eller til dig i forbindelse med den handel eller de handler, som erstatningsansvaret vedrører, uanset på hvilket søgsmålsgrundlag eller under hvilken form det sker. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis du handler i egenskab af forbruger.

Ansvarsfritagelse
Auktion 24 er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte tab eller skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, uanset hvordan disse måtte være opstået (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af denne aftale eller på anden vis). Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis du handler i egenskab af forbruger.

Du er ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. Auktion24 fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

Erstatning
Du påtager dig at holde Auktion24 skadesløs for ansvar, krav og udgifter, som måtte opstå som følge af din misligholdelse af denne aftale eller på grund af din konto hos Auktion24.

Opsigelse
Du kan når som helst opsige dit medlemskab af Auktion24’s tjeneste ved at sende en e-mail til admin@auktion24.dk. I e-mailen skal du blot skrive dit brugernavn og de tre sidste tegn i din adgangskode, fødselsdato, samt oplyse, at du ønsker at melde dig ud. Udmelding fritager dig ikke for dine forpligtelser som sælger eller køber i forhold til igangværende eller afsluttede auktioner.

Betaling på Auktion24
Når man oprette sig som bruger på Auktion24 så får man automatiske en kredit konto på 100 kroner. Når man overskrider denne kreditgrænse, så får man en e-mail med besked på, at man skal indbetale det skyldige beløb før at man igen kan byde og sælge på Auktion24. Det vil sige at kontoen er lukket indtil man har indbetalt det skyldige beløb. Som udgangspunkt er det dog gratis at oprette en aktion på Auktion24. Betaling og overførsel ved Auktion24-handel foregår på følgende måde:

1. Når man opretter en auktion hos Auktion24 bestemmer man selv hvordan køberen skal betale for den vundne auktion. Her har man 4 valgmuligheder:

A) Sælgeren kan vælge at auktions beløbet skal indbetales via "Bankoverførselse via netbank"
I dette tilfælde bliver der IKKE opkrævet noget gebyr, da køberen selv overføre auktions beløbet til sælgerens bankkonto.

B) Sælgeren kan vælge at auktions beløbet skal indbetales via "Betaling ved afhentning"
I dette tilfælde bliver der IKKE opkrævet noget gebyr, da køberen betaler auktions beløbet når han hente varene hos sælger.

C) Sælgeren kan vælge at auktions beløbet skal indbetales via "Betaling pr. efterkrav"
I dette tilfælde bliver der IKKE opkrævet noget gebyr, da sælgeren sender varene pr. efterkrav og køberen betaler auktions beløbet, når han hente varene på posthuset.

D) Sælgeren kan vælge at auktions beløbet skal indbetales via "PayPal"
I dette tilfælde bliver der IKKE opkrævet noget gebyr, da sælgeren selv overføre auktionss beløbet til sælgerens bankkonto via PayPal. (For mere info om PayPal se afsnittet længere nede på siden)

2. I forbindelse med oprettelse af en auktion har man en mulighed for at købe "Vises på forsiden", "Vises på kategorisiden", "Fremhævet Vare", "Fed Skrifttype Vare". Prisen er 15.- kroner
Hvis man vælge at benytter sig af disse tilbud, så trækker vi beløbet fra kreditten på 100 kroner til Auktion24 før oprettelsen kan fuldføres.

3. Man kan dog altid oprette en auktion GRATIS på Auktion24.dk

4. Når man har "vundet en auktion" på Auktion24, så modtager køberen en e-mail med et link som han skal klikke på. Her skal køberen betaler et gebyr på 29.- DKK for at få oplyst navn og adresse og andre informationer på sælgeren. Det skal køberen gøre via sin konto hos Auktion24. Beløbet blive automatisk trukket fra kundernes kredit konto på 100 kroner.

5. Hvis sælgeren har valgt at køberen skal bruge "Bankoverførselse via netbank", så skal køberen bruge denne betalingsmetode for at afslutte handlen. Det vil med andre ord sige at køberen først skal betale auktiongebyret (29 .- DKK) til Auktion24 (Beløbet blive automatisk trukket fra kundens kredit konto) og derefter betale det afsluttede auktions beløb til sælgeren ved at lave en bankoverførelse via netbank til sælgerens bankkonto. Kvittering på det beløb som man har betalt til sælgeren kan man atid finde inde på "Min Konto" hos Auktion24. Kvittering på at man har indbetalt et gebyr til Auktion24 vil blive sendt via e-mail til køberen e-mail adresse.

6. Hvis sælgeren har valgt at køberen skal bruge "Betaling ved afhentning", så skal køberen bruge denne betalingsmetode for at afslutte handlen. Det vil med andre ord sige at køberen først skal betale auktiongebyret (29 .- DKK) til Auktion24 (Beløbet blive automatisk trukket fra kundens kredit konto) og derefter betale det afsluttede auktions beløb ved afhentningen af varerne til sælgeren. Kvittering på det beløb som man har betalt til sælgeren kan man atid finde inde på "Min Konto" hos Auktion24. Kvittering på at man har indbetalt et gebyr til Auktion24 vil blive sendt via e-mail til køberen e-mail adresse.

7. Hvis sælgeren har valgt at køberen skal bruge "Betaling pr. efterkrav", så skal køberen bruge denne betalingsmetode for at afslutte handlen. Det vil med andre ord sige at køberen først skal betale auktiongebyret (29 .- DKK) til Auktion24 (Beløbet blive automatisk trukket fra kundens kredit konto) og derfter betaler det afsluttede auktions beløb ved afhentningen af varerne på posthuset. Kvittering på det beløb som man har betalt til sælgeren kan man atid finde inde på "Min Konto" hos Auktion24. Kvittering på at man har indbetalt et gebyr til Auktion24 vil blive sendt via e-mail til køberen e-mail adresse.

8. Hvis sælgeren har valgt at køberen skal bruge "PayPal", så skal køberen bruge denne betalingsmetode for at afslutte handlen. Det vil med andre ord sige at køberen først skal betale auktiongebyret (29 .- DKK) til Auktion24 (Beløbet blive automatisk trukket fra kundens kredit konto) og derfter betaler det afsluttede auktions beløb via PayPal. (For mere info om PayPal se afsnittet længere nede på siden) afhentningen af varerne på posthuset. Kvittering på det beløb som man har betalt til sælgeren kan man atid finde inde på "Min Konto" hos Auktion24. Kvittering på at man har indbetalt et gebyr til Auktion24 vil blive sendt via e-mail til køberen e-mail adresse.

9. Bemærk: Gebyret på de 29,- DKK til Auktion24 bliver altid automatisk trukket på kundens kredit konto, medmindre at kreditgrænsen er overskredet. I sådan et tilfælde vil kunden bliver opfordret til at indbetale det skyldige beløb med sit VISA /Dankort eller et andet betalingkort som fx. MasterCard etc.

10. Auktion24 har en kreditgrænse på 100 kr. Det vil sige, at du maksimalt kan skylde 100 kr. til Auktion24. Overstiger det skyldige beløb kreditgrænsen, skal du indbetale det fulde beløb før at man igen kan byde og sælge på Auktion24.

PayPal

Opret en Paypal konto

 • Indtast dit navn, adresse, telefonnummer, email-adresse og vælg et password, der er svært at gætte.
 • Klik på ’Bekræft og opret konto’.

Hvordan tilknytter jeg et betalingskort til min PayPal-konto?

 • Klik på Profil øverst på siden.
 • Klik på Mine penge under Min profil.
 • Klik på Opdater ud for Debet- og kreditkort.
 • Klik på Tilføj et kort.
 • Indtast dine oplysninger.
 • Klik på Tilknyt kort.

PayPal konto verificering
Af sikkerhedsmæssige og juridiske hensyn er der indledende begrænsninger for, hvor mange penge kunder kan sende, modtage og hæve via deres PayPal-konti. Du bør verificere din PayPal-konto, fordi det er en del af PayPal’s sikkerhedstjek.Ved at verificere din konto kan PayPal bekræfte din identitet, samt at du ejer det betalingskort eller den bankkonto, som du har tilknyttet din PayPal-konto. Som køber og sælger giver det en stor sikkerhed, at PayPal har kunnet bekræfte identiteten af den person, du handler med. Samtidig betyder verificeringen også, at der ikke længere er nogen begrænsninger for, hvor mange penge du kan betale og modtage på din PayPal-konto.
For at verificere din PayPal-konto, logger du ind på www.paypal.dk, vælger "Min Konto" og til højre finder du linket "Tilknyt og bekræft mit hæve- eller kreditkort". Følg derefter anvisningerne.

Hvad koster det at betale med PayPal?
Det er gratis for købere i Danmark at betale for varer på Auktion24 med PayPal.

Hvad koster det at modtage en betaling med PayPal?
Når du anmoder om betaling via PayPal, så betaler du et mindre beløb per transaktion til Paypal. Læs mere på deres hjemmeside ved at klikke her.

Hvordan ændrer jeg min adresse på min PayPal-konto?

 • Klik på Profil øverst på siden.
 • Klik på Mine personlige oplysninger under "Min profil".
 • Klik på Opdater i sektionen Adresse.
 • Klik på Rediger.
 • Indtast dine ændringer, og klik på Gem.

Bemærk, at du ikke kan ændre din adresse til et andet land. Hvis du flytter til udlandet, skal du lukke din eksisterende konto og oprette en ny konto.

Hvordan fungerer det, når jeg betaler med PayPal?
Når du har vundet en auktion på Auktion24, så sender vi dig en e-mail med et link til den vundet auktion. Her betaler man det afsluttet auktion beløb via sin Paypal konto til sælger.
Du bliver nu dirigeret til PayPals sikre website, hvor du bliver bedt om at logge ind på din PayPal-konto. Tjek altid, at webadressen starter med "https". Indtast din e-mail-adresse og password for at logge ind på din PayPal-konto. Bekræft betalingen.

Sælger modtager øjeblikkeligt en e-mail fra PayPal om, at du har betalt for varen, så han kan afsende den med det samme. Du modtager en e-mail fra PayPal, der bekræfter at du har betalt for varen.

Jeg har ikke modtaget min vare – Hvad gør jeg?
Såfremt sælger ikke har afsendt varen som aftalt, og du har betalt via PayPal, bør du straks kontakte sælger og forlange, at varen bliver afsendt.
Auktion24 kan desværre ikke udlevere oplysninger om sælger til dig grundet reglerne i persondataloven. I stedet skal du rette henvendelse til PayPal og indgive en anmeldelse. PayPal vil herefter hjælpe dig med at finde en løsning på sagen. Bemærk: Din anmeldelse skal indgives indenfor 45 dage fra betalingsdatoen. Du anmelder sagen via PayPals Løsningscenter. Læs mere om PayPal Køberbeskyttelse ved at klikke her

Varen er forkert – Hvad gør jeg?
Om det købte lider af væsentlig mangler, må vurderes ud fra beskrivelsen af varen, og hvad sælger derudover har oplyst. Det er derfor en god idé, at gemme annoncen og al korrespondance mellem jer.
Såfremt du finder ud af, at varen ikke svarer til beskrivelsen, skal du med det samme kontakte sælger og gøre opmærksom på dette.
Kontakt sælger, og gå i dialog omkring annullering eller godtgørelse i handlen. Såfremt I ikke kan løse problemet ved almindelig samtale, kan du anmelde sagen til PayPal via PayPals Løsningscenter. Herefter vil PayPal hjælpe dig med at få løst problemet. Bemærk: Din anmeldelse skal indgives indenfor 45 dage fra betalingsdatoen. Du anmelder sagen via PayPals Løsningscenter.

Hvordan kan jeg få mine penge tilbage, hvis varen ikke stemmer overens med beskrivelsen?
Hvis du ønsker at få dine penge tilbage, skal du først kontakte sælgeren. De fleste sælgere vil gerne hjælpe med at løse problemer. Vi anbefaler følgende:
Kontakt sælgeren for at drøfte problemet.
Hvis du stadig ikke er tilfreds, kan du oprette en tvist i PayPals Løsningscenter.
Hvis du ønsker, at PayPal skal beslutte, om du skal modtage en tilbagebetaling, kan du eskalere tvisten til et krav. Læs mere på PayPal hjemmeside

Hvordan finder jeg sælgers kontaktoplysninger?

 • Klik på Min konto øverst på siden.
 • Klik på Historik og find transaktionen på listen over seneste transaktioner.
 • Klik på Detaljer ud for transaktionen.

På siden Transaktionsdetaljer kan du finde sælgers navn, e-mail-adresse og kundeservicetelefonnummer, hvis dette er tilgængeligt.

Sikkerhed vedrørende pengetransaktioner
Auktion24’s betalingssystem benytter betalingsgatewayen QuickPay. Systemet benytter SSL-kryptering til al transmission, dvs. at alle data er strengt krypteret. Hvilket betyder Quickpay overholder sikkerhedsreglerne fra Visa.

Gebyr ved Auktion24-handel
For hver Auktion24-handel, der foretages, påløber der et gebyr. Gebyret betales af køber, og udgør 29 kroner af det samlede handelsbeløb.

Hæftelses- og ansvarsregler
Ved manglende levering af den vare du køber via Auktion24-handel, skal du først rette henvendelse til sælger. Hvis dette ikke løser problemet, skal du tage kontakt til kundeservice. Såfremt du måtte opleve fejl eller uregelmæssigheder i systemet, skal du tage kontakt til kundeservice, hvorefter din indberetning vil blive behandlet hurtigst muligt. Din adgangskode er strengt personlig. Hvis din adgangskode er kommet til andres kundskab, skal du øjeblikkeligt ændre din kode. Straks du har mistanke om at dit brugernavn er eller vil blive misbrugt, skal du orientere kundeservice herom.

Auktion24 handelsbetingelser
Nedenstående handelsbetingelser beskriver følgende:

 • De regler, der finder anvendelse på de auktionshandler („auktionerne“), som du kan deltage i gennem Auktion24's tjenester
 • De forskellige auktionstyper, du kan finde her
 • De særskilte regler, som måtte gælde for dem
 • De gebyrer, der skal betales til Auktion24, når du køber dine varer.

Disse handelsbetingelser er juridisk bindende og er en del af din aftale med Auktion24. Hvis du deltager i en auktion, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse handelsbetingelser.

Auktion24 kan løbende ændre disse handelsbetingelser, enten for at tilføje (eller fjerne) forskellige auktionstyper eller for at ændre måden, hvorpå de forskellige auktioner gennemføres. Du vil modtage besked via e-mail, hvis handelsbetingelserne ændres. Hvis du kun få gange har deltaget i en af de auktionstyper, du finder på Auktion24, så opfordrer vi dig til at læse disse handelsbetingelser, før du deltager. Selvom du ofte køber eller sælger på auktion, anbefaler vi, at du alligevel tager dig tid til at læse dem. Når du deltager i en auktion, tilkendegiver du at have læst dem.

Disse handelsbetingelser skal læses i sammenhæng med Auktion24's vilkår og de andre regler her på siden. Hvis der er uoverensstemmelser mellem dem, har Auktion24's vilkår og betingelser, der giver en mere detaljeret beskrivelse af dine rettigheder og forpligtelser, forrang for disse handelsbetingelser.

Afgiv et bud
Med undtagelse af det nedenfor anførte tilfælde vil bud afgivet på alle auktioner være bindende. Dette betyder, at hvis et bud på en auktion afgives gennem din Auktion24-konto (uanset om det er fra dig eller fra en, der bruger din konto), kan det ikke trækkes tilbage, og det er juridisk bindende. Hvis dit bud falder heldigt ud, indgås der automatisk en aftale mellem dig og sælger, når auktionen afsluttes.

Du må ikke afgive bud på en måde, der kan manipulere en auktion. Hvis du f.eks. selv er sælger er det ikke tilladt at byde på din egen auktion, uanset om det sker gennem din egen Auktion24-konto eller gennem et andet medlems konto.

På grund af internetforbindelsers usikkerhed er det Auktion24-systemets modtagelse af det relevante bud, som vil udgøre buddet, og ikke afsendelsen af buddet fra din computer. Auktion24 vil gøre en passende indsats for at behandle de bud, der afgives, men kan ikke garantere, at hvert enkelt bud nødvendigvis vil blive lagt frem.

Oprette en vare
Når du via din Auktion24-konto (uanset om det er dig eller en anden, der anvender din konto) opretter en vare eller en tjenesteydelse med henblik på auktion, bliver denne juridisk bindende og kan ikke trækkes tilbage eller ændres, når det første auktionsbud er afgivet.

Ikke desto mindre kan der, sådan som det også fremgår af Auktion24's vilkår og betingelser, af og til være omstændigheder, under hvilke vi trækker en notering tilbage, som synes at overtræde de nævnte vilkår og betingelser eller disse handelsregler - også under selve auktionen. I sådanne tilfælde informerer vi sælger, og hvis det drejer sig om en auktion der er i gang, giver vi også besked til det eller de brugere, der deltager i auktionen.

Gebyrer
Som køber skal du betale følgende gebyrer:

Når en auktion er afsluttet ved afgivelse af et vinderbud eller på anden måde, der medfører betaling, debiterer vi dig som køber for de relevante gebyrer i henhold til den betalingsform, som vi har registreret om dig. Der vil under ingen omstændigheder ske fradrag eller refusion af succesgebyrer, medmindre du som køber på rimelig vis kan godtgøre over for os, at:

 • Salget af den vare eller tjeneste, som var udbudt på auktion, ikke blev gennemført
 • Den omstændighed, at salget ikke blev afsluttet, ikke var en følge af manglende omhu eller at du ikke opfyldt dine forpligtelser som køber.

Som sælger kan du vælge at betale følgende gebyrer:

Når en vare bliver oprettet på Auktion24 kan man vælge at betale gebyr for:

 • Vises på forsiden
 • Vises på kategorisiden
 • Fremhævet Vare
 • Fed Skrifttype Vare

Men det er ALTID GRATIS at oprette sig som bruger og indtaste varer på Auktion24.

Budtyper i forbindelse med auktioner
Der er to måder, hvorpå du kan byde på de forskellige aktioner på vores hjemmeside:

 • Ved at afgive et auktionsbud. Dette er den almindelige måde at deltage i en online auktion, hvor det højeste bud modtaget ved auktionens afslutning vinder, dog på den betingelse at buddet overstiger mindsteprisen, samt at de øvrige betingelser, der gælder for den pågældende auktion, er opfyldt. En måde at afgive sådanne bud på er at anvende Auktion24’s autobud-funktionalitet, der gør det muligt at byde automatisk med fast budforøgelse.
 • Du kan også afgive et KØB NU-bud, og dermed købe varen med det samme. Dette er dog kun muligt, hvis sælger har fastsat den pris, til hvilken han/hun vil sælge den udbudte vare eller tjeneste med det samme. Et KØB NU-bud er altså i praksis en aftale, hvor du, som køber, accepterer at købe den pågældende udbudte vare/tjeneste til den pris, sælger har fastsat – lidt ligesom at købe en vare i en butik.

Auktionsprocedurer
Auktioner vil almindeligvis fortsætte indtil et fastsat tidspunkt, der ligger flere dage efter auktionens begyndelse. Hvis mindsteprisen overstiges, og der ikke er lagt et KØB NU-bud på den udbudte vare/tjeneste (jf. nedenfor), er det det højeste bud, der er modtaget ved auktionens afslutning, der vinder. Auktion24’s handelsregler fungerer efter princippet prisen først, derefter tidspunktet:

 • Den person, der afgiver det højeste bud, vinder – så længe det højeste bud svarer til eller overstiger en eventuel mindstepris. Mindsteprisen er den minimumspris, som sælger er villig til at acceptere for varen/tjenesten.
 • Når en vare/tjeneste købes gennem KØB NU, afsluttes auktionen for den pågældende vare/tjeneste. Hvis der er udbudt flere varer/tjenester ved samme auktion, vil antallet af varer/tjenester udbudt på auktionen blive reduceret med det antal, som er blevet solgt ved KØB NU. Hvis der bliver foretaget et KØB NU-køb af samtlige vare/tjenester, vil alle andre bud vedrørende den pågældende auktion bortfalde. Den, der under auktionen indtil da havde afgivet det højeste bud på den pågældende vare eller tjeneste, vil pr. e-mail blive orienteret om, at varen eller tjenesten er blevet solgt gennem KØB NU.
 • Hvis der er afgivet to enslydende bud, vil det være det første bud, der modtages i Auktion24's system, der vinder.
 • Hvis flere forsøger at foretage et KØB NU-køb af en udbudt vare eller tjeneste, vil det være det første KØB NU-bud, der modtages i Auktion24's system, der vinder.
 • Hvis der er to eller flere udbudte varer/tjenester i forbindelse med en auktion, der bydes særskilt på, og der afgives et KØB NU-bud på en af dem, vinder du varen/tjenesten, der på det pågældende tidspunkt har det laveste bud. Hvis der er afgivet samme tilsvarende KØB NU-bud på flere varer eller tjenester, vinder du den vare eller tjeneste, der senest er budt på.

Tre eksempler på auktionsforløb:

1) En auktion uden KØB NU
Forestil dig, at en auktion er planlagt til at slutte kl. 16.00 på en bestemt dato. Hvis det højeste bud på det tidspunkt er kr. 300,00, (og mindsteprisen er lavere), så vil buddet på 300 kr. være det vindende bud. Hvis der er to bud på 300 kr., så vil det første bud på 300 kr., der er modtaget i Auktion24's system, være det vindende bud.

2) En auktion (en enkelt vare eller tjeneste) med KØB NU
Forestil dig, at en auktion er planlagt til at slutte kl. 22.00 på en bestemt dato, og kl. 14.00 er det højeste bud 200 kr. Kl. 15.00 ønsker en budgiver at byde 250 kr., hvilket svarer til KØB NU-prisen. Hvis denne budgiver bekræfter sit køb, så vil auktionen blive afsluttet øjeblikkeligt (før det fastsatte tidspunkt kl. 22.00), fordi den pågældende vare eller tjeneste vil være blevet solgt til KØB NU-køberen.

3) En auktion (flere varer eller tjenester) med KØB NU
Nu skal du forestille dig, at en auktion med tre forskellige varer/tjenester udbudt til salg, er planlagt til at slutte kl. 22.00 på en bestemt dato. Kl. 14.00 er der afgivet et bud på 200 kr. på to af de udbudte varer/tjenester, men det højeste bud på den tredje vare/tjeneste er kun på 180 kr. Kl. 15.00 ønsker en budgiver at byde 250 kr., hvilket svarer til den KØB NU-pris sælger har fastsat. Hvis denne budgiver bekræfter sit KØB NU-bud, så vil denne køber få den vare/tjeneste, hvor buddet er på 180 kr. - de to andre varer/tjenester vil stadig være i udbud. Den person, der har budt 180 kr. for varen eller tjenesten, vil pr. e-mail blive orienteret om, at varen

Copyright ©2013 Auktion24. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the Auktion24 BETINGELSER & KRAV and PRIVATLIVS POLITIK
Side hentet p 0.017639 sekunder